Лов и риболов. Регистрация на обекти

Лов и риболов. Регистрация на обекти

Издаване на удостоверение за ловен водач

Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

Регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми

Регистрация на риболовни кораби

Регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов

Издаване на билет за любителски риболов

Регистрация на центровете за първа продажба на продукти от риболов

Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов

Провеждане на курс и издаване на свидетелство за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов

Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството

Одобряване на планове за производство и предлагане на пазара на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури

Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми