Постъпково търсене

Постъпково търсене

При постъпковото търсене имате възможност да търсите последователно и направлявано от системата взимайки серия от решения.

В Стъпка 1 трябва да решите дали се интересувате от процедури валидни за физически или юридически лица.

 

 

След като направите своя избор, в Стъпка 2 трябва да решите коя Област и ако е необходимо Община ви представлява интерес. Натиснете бутона Следващ.

 

 

В Стъпка 3 трябва да посочите икономическата дейност, която ви представлява интерес.

 

 

Този избор става с три стъпки. В първата стъпка илюстрирана по-горе избирате Сектор. Във втората стъпка илюстрирана по-долу избирате Секция.

 

 

В третата стъпка посочете Клас от съответната група.

 

 

В последната Стъпка 4 трябва да изберете процедурата, която представлява интерес за вас. Подобно на списъка за търсене можете да ограничите върнатите резултати да временни и постоянни процедури.