Пощенски услуги и съобщения

Пощенски услуги и съобщения

Пощенски услуги

Издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи

Изменение и/или допълнение на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и/или за извършване на пощенски парични преводи

Прехвърляне на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи

Предсрочно прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи по искане на пощенския оператор

Вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги

Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги

Електронни съобщения

Вписване в публичния регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения

Предоставяне на квалифициран статут на доставчик на удостоверителни услуги и на предоставяните от него удостоверителни услуги