Животински и растителни видове, резервати, зоологически градини