Посолства

Посолства

Република България има 81 дипломатически представителства (посолства, постоянни представителства и дипломатически бюра) в чужбина. Повече информация можете да намерите на следните адреси:

 

Информация за посолствата на България в чужбина

http://www.mfa.government.bg/15/findanembassy

 

Дипломатически представители на Република България

http://www.mfa.government.bg/bg/pages/26/index.html

 

Ръководители на българските дипломатически представителства в чужбина

http://www.mfa.government.bg/bg/pages/27/index.html

 

Ръководители на генералните консулства на Република България в чужбина

http://www.mfa.government.bg/bg/pages/28/index.html

 

Справочника на чуждестранните дипломатически представителства, акредитирани в Република България, можете да изтеглите от ТУК.

Списък на посолствата на Република България можете да намерите тук.