Държавно управление

Държавно управление

България е парламентарна република. Върховният закон на страната е Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание през юли 1991 г.

Народно събрание
Народното събрание на Република България е еднокамарен парламент. Състои се от 240 членове, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от председател и четирима заместник-председатели.

 

 

Президент

Президент на Република България

Вицепрезидент

Президентът е държавният глава на Република България и един от органите на държавната власт. Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България и се избира пряко от избирателите за срок от пет години. Като институция президентът на България разполага с редица функции и правомощия, но няма законодателна власт и инициатива.

 

Министерски съвет

Министър-председател

Състав на правителството

Министерският съвет е изпълнителния държавен орган, който ръководи вътрешната и външната политика на страната. Министерският съвет се избира от Народното събрание за срок от четири години. Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.

 

Национални символи

Националните символи на българската държава са знамето, химнът, гербът.

Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава. Гербът е изобразен като изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви "Съединението прави силата".

 

 

 

 

Националното знаме на България е с правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени хоризонтално отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери.

 

 

 

 

Националният химн на Република България е песента "Мила Родино". Химнът се основава на музиката и текста на песента „Горда Стара планина", написани от Цветан Радославов през 1885 г.