Контакти

Информация за контакт

Порталът на Единното звено за контакт се управлява от Министерство на икономиката и индустрията с техническото съдействие на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“

За контакти:

Министерство на икономиката и индустрията
Адрес: София 1052, ул. "Славянска" №8
E-mail: psc-bg@mi.government.bg

Министерство на електронното управление

Помощен контактен център

Телефон: 0700 20341
E-mail: help@e-gov.bg

Форма за обратна връзка