Първоначален вход в системата

Първоначален вход в системата

Процеса по първоначална оторизация приминава на няколко стъпки, както следва.

Запитване за нова парола – въведете новата парола в полето Парола и я повторете в полето Въведете отново. Натиснете бутона Запази.

 

 

Избор на въпрос за възстановяване на паролата и попълване на отговор. От полето Въпрос изберете въпрос за сигурност, а в полето Отговор неговия отговор. Тези данни могат да бъдат използвани в процеса на възстановяване на паролата, в случай че я забравите. Натиснете Запази. В този момент потребителя е успешно оторизиран. Следващите стъпки не са задължителни.

 

В последната стъпка от регистрацията си потребителя трябва да обнови информацията в профила си, която стъпка може да бъде прескочена.

Ако попълването на профила бъде прескочено, то системата ще иска от потребителя да попълни информацията от профила си всеки път когато се оторизира. Също така той може да отвори профила си посредством линка  профил, намиращ в дясно на горната лента – както е показано на следващата фигура.

Самия профил съдържа следните полета – информация за това дали потребителя е физическо или юридическо лице, както и други данни,  зависимост от избраното.

 

Физическо лице – Български гражданин:

Български юридическо лице:

Чуждестранно физическо лице:

Чуждестранно юридическо лице: