Защита на колективните интереси на потребителите

Защита на колективните интереси на потребителите

Когато интересите на потребителите са нарушени от използването на нелоялни търговски практики, неравноправни клаузи в договорите, сключени с потребители или в резултат на нарушение на законодателството за защита на потребителите от страна на търговците, потребителите могат да се обърнат към Комисия за защита на потребителите или сдруженията за защита на потребителите за предявяване на искове за преустановяване или забрана на нарушенията.

Сдружения на потребителите, оказващи съдействие за решаване на потребителски спорове:

Българска академия на потребителите
1303 София, ул. "Стефан Стамболов" No 35А
Тел. и Факс (02) 931 9810
е-mail: bap@mail.orbitel.bg

Българска национална асоциация активни потребители
София 1000
ул. "Врабча" № 26
тел. 02/989 01 06
тел./факс 02/989 01 07
http://www.aktivnipotrebiteli.bg/

Национална лига-потребители на услуги
гр.Бургас 8005
Ж.к "Славейков", бл.63, вх.8
Телефон: 056/888955
e-mail: national_league@abv.bg

Национално сдружение за потребителска информация и съвети на гражданите
София, ул. Стефан Стамболов № 35А, ет. 1, ап. 1
Тел./факс: 029319811
e-mail: nspisg@mail.orbitel.bg

Независим Съюз на потребителите в България
София, ул. Пиротска 5, ет.4, офис 8 и 9
Тел. /факс +359 2 981 67 77 и +359 888 788 708
e-mail: consumers_bg@mail.bg

Потребителски център за информация и изследвания
гр.Пловдив 4000
ул. "Княз Александър I Батенберг" №27 ет. 3 офис 13
Тел.: сл. 0886330770
e-mail: ydavch@yahoo.com

Съюз на застрахованите в България
8001 Бургас
ж.к. "Лазур" бл.7, вх.А ;
тел/факс 056 83 14 62 ; hotline 0887733261
http://szb.dir.bg

Федерация на потребителите в България
София 1303
ул. "Стефан Стамболов" № 35А, ет. 1, ап. 1
тел./факс: (+359 2) 833 32 85
e-mail: fcb@potrebiteli-bg.org