Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. КЗП притежава компетенции по 11 закона - Закон за защита на потребителите и 10 секторни стопански закона.

Законодателната уредба на правата на потребителите включва и задълженията на търговците, съставите на административните нарушения и предвидените за тях санкции.

Основните дейности на Комисията за защита на потребителите са надзора на пазара за опасни стоки, контрол върху нелоялните търговски практики, отстраняване на неравноправни клаузи в общите условия на потребителските договори и продажбите от разстояние.

КЗП приема сигнали, предложения и жалби, извършва проверки, изготвя препоръки, съдейства за решаване на спорове и налага санкции при установени нарушения.

КЗП съдейства за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и др.

КЗП е също така и координатор и контактна точка по три основни информационни системи за обмен на информация в рамките на ЕС по отношение на безопасността на стоките.

Информация за това как да подадете жалба или сигнал до КЗП, можете да намерите ТУК.

Можете да подадете жалба или сигнал онлайн ТУК.

За контакт:

Комисия за защита на потребителите

Гореща линия: национален телефон 0700 111 22

Адрес: София 1000, България

пл. "Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6

Работно време: всеки делничен ден от 9:00 до 17:30

E-mail: info@kzp.bg

Website: http://www.kzp.bg/