Туристически обекти и съоръжения

Untitled Basic Web Content

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност