Културни ценности, консервация, реставрация, археологически проучвания

Untitled Basic Web Content

Регистриране на лицата, които имат право за извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности  

Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности  

Издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство

Издаване на разрешения за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности, национално богатство

Издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с предмет културни ценности

Регистриране на лицата, имащи право да извършват теренни археологически проучвания

Издаване на разрешения за извършване на редовни теренни археологически проучвания от български специалисти или включени в международни научно -изследователски проекти  

Регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания