Начало

Информация за ЕЗК

Единното звено за контакт (ЕЗК) е портал за електронни административни услуги създаден във всяка държава - членка на ЕС, който да улесни предприемачите стартиращи и желаещи да развиват бизнес в сферата на услугите, не само в своята държава, а на територията на целия Европейски съюз. Изграждането на ЕЗК е задължение на всички държави членки съгласно разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. 

 

ЕЗК ще ви помогне, когато планирате да започнете бизнес в сферата на услугите в друга държава членка на ЕС и не знаете:

  • Какво трябва да направя, когато искам трайно да се установя в друга държава на ЕС?
  • Има ли изисквания, когато искам само временно или еднократно да предлагам услуги без да се установявам в друга Държава от EC?
  • Какви уведомления или решителни са необходими и ще бъде ли признат документът, който притежавам, удостоверяващ правото ми законно да извършвам дейност в държавата, в която съм установен?
  • Каква е процедурата и кой е органът по признаване на професионалната ми квалификация
  • Кой е компетентният орган от който мога да получа информация и разяснения?
Информация и отговор на всички тези въпроси ще получите от ЕЗК порталите на държавите членки, които са достъпни ТУК

Стартиране на бизнес

Тук ще намерите информация за стартиране на бизнес в България свързана с търговска, данъчна и други регистрации.

Регулирани професии и ЕПК

Тук ще намерите информация за признаване на професионални квалификации в България и Европейската професионална карта /ЕПК/.

Трангранични услуги

Тук ще намерите информация за възможностите да се установите трайно или временно да предоставяте услуги в България или ЕС.

Полезно за бизнеса

Тук ще намерите полезна информация, ако искате да разширите своята дейност в рамките на ЕС или в трети държави.