Разрешения за производство и търговия

Разрешения за производство и търговия

Регистрация на операторите, които извършват търговия с храни от разстояние

Издаване на разрешение за оператори на хранителни банки

Регистрация на хранителни добавки и храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване

Вписване в Списъка на областните дирекции по безопасност на храните на физически или юридически лица, които получават суровини и храни от животински произход от друга държава-членка на Европейския съюз, предназначени за пускане на пазара и за търговия, или които разпределят такива пратки

Разрешение за търговия с тютюневи изделия

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

Удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

Издаване на удостоверения за регистрация на лицата които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки