Търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Издаване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Промяна на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци