Регионална структура

Регионална структура

Територията на България е разделена на 28 области и 264 общини, обособени в 6 района:

  • Северозападен район
  • Северен-централен район
  • Североизточен район
  • Югоизточен район
  • Южен-централен район
  • Югозападен район

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Площ: 19 070 кв.км (17.18% от територията на страната)

Административно деление:

         - 5 области: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен

         - 51 общини

Население: 671 572 човека (10.4% от цялото население на страната) през 2022 г.

БВП: 11 232 млн. лева (6.7% от БВП на страната) през 2022 г.

БВП на глава от населението: 16 597 лева през 2022 г.

Коефициент на икономическа активност: 47.4% през 2022 г.   

Коефициент на заетост: 62.3% през 2022 г.

Коефициент на безработица: 6.8% през 2022 г.

СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Площ: 14 974 кв. км (13.49 % от територията на страната).

Административно деление:

         - 5 области: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра

         - 36 общини

Население: 686 344 човека (10.6% от населението на страната) през 2022

БВП: 12 086 млн. лева  (7.2% от БВП на страната) през 2022 г.

БВП на глава от населението: 17 500 лева през 2022 г.

Коефициент на икономическа активност: 51.8% през 2022 г.

Коефициент на заетост: 68.0% през 2022 г.

Коефициент на безработица: 5.8% през 2022 г.

СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Площ: 14 487  кв. км (13.05% от територията на страната)

Административно деление:

         - 4 области: Варна, Добрич, Търговище, Шумен

         - 35 общини

Население: 823 884 човека (12.8% от населението на страната) през 2022 г.

БВП: 16 668 млн. лева (9.9% от БВП на страната) през 2022 г.

БВП на глава от населението: 20 184 лева през 2022 г.

Коефициент на икономическа активност: 57.1% през 2022 г.

Коефициент на заетост: 71.8% през 2022 г.

Коефициент на безработица: 5.3% през 2022 г.

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

Площ: 20 306.4 кв.км (18.3% от територията на страната)

Административно деление:

         - 5 области: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област, София-град

         - 52 общини

Население: 2 016 554 човека (31.3% от населението на страната) през 2022 г.

БВП: 82 065 млн. лева (48.9% от БВП на страната) през 2022 г.

БВП на глава от населението: 40 676 лева през 2022 г.

Коефициент на икономическа активност : 61.0% през 2022

Коефициент на заетост: 75.9% през 2022 г.

Коефициент на безработица: 3.1% през 2022 г.

ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Площ: 22 365.1 кв. км (20.1% от територията на страната)

Административно деление:

         - 5 области: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково

         - 57 общини

Население: 1 301 023 човека (20.2% от населението на страната) през 2022 г.

БВП: 23 610 млн. лева (14.7% от БВП на страната) през 2022 г.

БВП на глава от населението: 18 115 евро през 2022 г.

Коефициент на икономическа активност: 52.8% през 2022

Коефициент на заетост: 68.1% през 2022 г.

Коефициент на безработица: 2.9% през 2022 г.

ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Площ : 19 799 кв. км (17.8% от територията на страната)

Административно деление :

         - 4 области: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол

         - 33 общини

Население: 948 410 човека (14.7% от населението на страната) през 2022 г.

БВП: 22 147 млн. лева (13.2% от БВП на страната) през 2022 г.

БВП на глава от населението: 23 287 лева през 2022 г.

Коефициент на икономическа активност: 54.3% през 2022 г.

Коефициент на заетост: 68.9% през 2022 г.

Коефициент на безработица: 4.4% през 2022 г.