Регионална структура

Регионална структура

Територията на България е разделена на 28 области и 264 общини, обособени в 6 района:

  • Северозападен район
  • Северен-централен район
  • Североизточен район
  • Югоизточен район
  • Южен-централен район
  • Югозападен район

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Площ: 19 070 кв.км (17.18% от територията на страната)

Административно деление:

         - 5 области: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен

         - 51 общини

Население: 836 601 човека (11.4% от цялото население на страната) през 2011 г.

БВП: 5 057 млн. лева (7.1% от БВП на страната) през 2010 г.

БВП на глава от населението: 5 652 лева през 2010 г.

Коефициент на икономическа активност: 45.1% през 2012 г.   

Коефициент на заетост: 39.6% през 2012 г.

Коефициент на безработица: 12.3% през 2012 г.

СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Площ: 14 974 кв.км (13.49 % от територията на страната).

Административно деление:

         - 5 области: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра

         - 36 общини

Население: 853 468 човека (11.6% от населението на страната) през 2011

БВП: 5 577 млн. лева  (7.9% от БВП на страната) през 2010 г.

БВП на глава от населението: 6 139 лева през 2010 г.

Коефициент на икономическа активност: 50.1% през 2012 г.

Коефициент на заетост: 42.9% през 2012 г.

Коефициент на безработица: 14.3% през 2012 г.

СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Площ: 14 487  кв.км (13.05% от територията на страната)

Административно деление:

         - 4 области: Варна, Добрич, Търговище, Шумен

         - 35 общини

Население: 961 965 човека (13.1% от населението на страната) през 2011 г.

БВП: 7 503 млн. лева (10.6% от БВП на страната) през 2010 г.

БВП на глава от населението : 7 612 лева през 2010 г.

Коефициент на икономическа активност : 54.3% през 2012 г.

Коефициент на заетост: 44.4% през 2012 г.

Коефициент на безработица: 18.2% през 2012 г.

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

Площ: 20 306.4 кв.км (18.3% от територията на страната)

Административно деление:

         - 5 области: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област, София-град

         - 52 общини

Население: 2 131 233 човека (29.08% от населението на страната) през 2011 г.

БВП: 33 974 млн. лева (48.2% от БВП на страната) през 2010 г.

БВП на глава от населението: 16 078 лева през 2010 г.

Коефициент на икономическа активност : 57.6% през 2012

Коефициент на заетост: 52.9% през 2012 г.

Коефициент на безработица: 8.2% през 2012 г.

ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Площ: 22 365.1 кв.км (20.1% от територията на страната)

Административно деление:

         - 5 области: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково

         - 57 общини

Население: 1 471 107 човека (24.9% от населението на страната) през 2011 г.

БВП : 9 924 млн. лева (14.07% от БВП на страната) през 2010 г.

БВП на глава от населението: 6 525 евро през 2010 г.

Коефициент на икономическа активност: 52.1% през 2012

Коефициент на заетост: 44.9% през 2012 г.

Коефициент на безработица: 13.8% през 2012 г.

ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Площ : 19 799 кв.км (17.8 % от територията на страната)

Административно деление :

         - 4 области: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол

         - 33 общини

Население : 1 072 850 човека (20.07 % от населението на страната) през 2011 г.

БВП: 8 475 млн. лева (12.02% от БВП на страната) през 2010 г.

БВП на глава от населението : 7 625 лева през 2010 г.

Коефициент на икономическа активност : 52.9% през 2012 г.

Коефициент на заетост: 46.6% през 2012 г.

Коефициент на безработица: 11.9% през 2012 г.