Пребиваване в България

Пребиваване в България

Чужденците, които пребивават в Република България на законно основание имат всички права и задължения според българските закони и международните договори, по които Република България е страна, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство.