Визов режим

Визов режим

Визата е разрешение, издадено от Република България, за влизане и пребиваване, транзитно преминаване или летищен транзит.

Всеки чужденец, който желае да кандидатства за българска виза, следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване, който отговаря на следните изисквания:

  • срокът на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България,
  • съдържа най-малко две празни страници за полагане на визи,
  • е издаден в рамките на предходните 10 години.

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на обикновени паспорти се изисква/ не се изисква виза  за краткосрочно пребиваване (до 3 месеца) в Република България, можете да изтеглите от ТУК.

Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, се изисква/не се изисква виза за влизане в Република България, можете да изтеглите от ТУК.

Видове визи

  • Виза тип А  (за летищен транзит) - повече информация можете да изтеглите от ТУК.
  • Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване) - повече информация можете да изтеглите от ТУК.
  • Виза тип D (за дългосрочно пребиваване) - повече информация можете да изтеглите от ТУК.

Всички чужди граждани, които дългосрочно ще пребивават на територията на Република България /над три месеца/, трябва да притежават виза тип "D",  включително и тези, които влизат по безвизовия режим. Визата се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

След полагане на визата в националния документ за самоличност, в рамките на разрешения срок за пребиваване, чуждите граждани трябва да подадат в Дирекция "Миграция" към Министерство на вътрешните работи, заявление за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване като представят същите удостоверителни документи, с които са кандидатствали за издаването на визата.

 

Министерство на външните работи на Република България

Дирекция "Консулски отношения"

Адрес: гр. София 1113, ул. "Александър Жендов" № 2

Телефон: +359 2 948 2999 Централа

E-mail: consular@mfa.bg

Web:http://www.mfa.government.bg/

Работното време на дирекция "Консулски отношения"  от 09.00 ч. до 17.30 ч.

За информация:

- по визови въпроси: тел. +359 2 948 3016
- по общи консулски въпроси от безвизов характер:  тел. +359 2 948 2005 
- относно легализации и заверки: тел. +359 2 807 64 23; +359 2 807 64 26