Търговски представителства на България в чужбина

Търговски представителства на България в чужбина

Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в чужбина са създадени с цел да подпомогнат подобряването на условията за достъп до чужди пазари, подпомагане българските производители и износители, повишаване на инвестиционната активност, привличане на чуждестранни туристи и др. Актуална информация за контакт със СТИВ е достъпна на интернет страницата на Министерство на икономиката на следния адрес:

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c199.html