Контакти

Информация за контакт

Порталът на Единното звено за контакт се управлява съвместно от Министерство на икономиката и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

За контакти:

Министерство на икономиката

Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
Адрес: София 1052, ул. "Славянска" №8
E-mail: psc-bg@mee.government.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дирекция "Електронно управление"
Адрес: София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №9
E-mail: mail@mtitc.government.bg

Форма за обратна връзка