Езикови настройки

Езикови настройки

Поддържат се два метода за показване на интернационализирано съдържание. Първият се предоставя посредством функционалността за управление на съдържание на портала. Съдържанието се въвежда от оторизиран потребител на български и английски език, а е възможно да се добавят и точни преводи и на други езици. Вторият метод е посредством използването на Google Translate, като превода е автоматизиран и може да бъде неточен.

  1. За промяна на езика по първия метод използвайте българския или английския флаг намиращи се в горната лента с настройки.
  2. За промяна на езика по втория метод използвайте линка Изберете език и изберете желания от вас език от списъка. В настоящия момент портала е конфигуриран да поддържа съдържание на Български и English (United Kingdom).