Единен пазар на ЕС

Единен пазар на услуги

Единният пазар на Европейския съюз е пространство без вътрешни граници, в което хората, стоките, услугите и капитала могат да се движат свободно. Когато през 1992 г. бе поставено началото на единния пазар, той  беше отворен за 345 милиона души в 12 държави от ЕС. Днес той е основният икономически двигател на Съюза и включва над 500 милиона души в 28 държави-членки.

Единният пазар предостави на европейските граждани значителни предимства като възможността свободно да пътуват, да се установяват, да работят и да учат в рамките на ЕС. На европейските потребители Единния пазар осигури възможности за по-голям избор на по-ниски цени, а за 23 милиона компании в ЕС достъп до над 500 милиона потребители. Той създаде растеж и работни места и предложи на европейските граждани, фирми и потребители възможности каквито не са съществували преди 20 години.

Развитието на Единния пазар е непрекъснат процес. Той трябва да отговори на постоянно променящия се свят, където икономическите, социалните и демографските промени, предизвикателства и ограничения, новите технологии, изчерпването на природните ресурси и климатичните промени, формират ново политическо мислене.