Електронна идентификация

Електронна идентификация

В рамките на проект "Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство", осъществяван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се създават Система за управление на електронната идентификация на българските граждани и Регистър за електронната идентичност.

Електронна идентичност (е-ID) е еднозначно определяне на самоличността на лице по електронен път чрез смарт карта с универсален цифров код. Картата за електронна идентичност съдържа: името на притежателя на картата, защитен код на персоналното ЕГН и парола. Картата не съдържа лични данни.

Електронната идентичност осигурява възможност всеки гражданин, като физическо или юридическо лице, да заявява и получавала електронни услуги, както у да участва в други електронни процеси свързани с електронното управление и бизнеса.

Карта за електронна идентификация може да заяви всеки български гражданин над 14 г., както  чужденци, които дългосрочно пребивават в България.

Картата за електронна идентичност ще изглежда така:

 

 

С реализацията на проекта, Картата за електронна идентичност ще осигури на притежателите си:

 • Сигурна и надеждна защита на личните данни
 • Достъпност и удобство при ползването на:
  • Електронни административни услуги, през единна точка, независимо от местоположението Ви:
   • в сферата на здравеопазването (е-Здравеопазване)
   • в сферата на образованието (е-Образование)
   • в сферата на правосъдието (е-Правосъдие)
   • в сферата на икономиката (е-данъци)
 • Електронни услуги предлагани от бизнеса (е-бизнес)
 • Електронни услуги предлагани от лица, осъществяващи публични функции (нотариуси)
 • Електронни услуги предлагани от организации, предоставящи обществени услуги (комунални услуги)
 • Трансгранична европейска идентификация (European Citizen Card)
 • Достъп до услугите на европейският цифров пазара (Digital Single Market)
 • Машинно четим документ за пътуване (Machine Readable Travel Document)
 • Европейска здравноосигурителна карта (European Travel Insurance Card)
 • Свободно движение на студенти в рамките на ЕС (European Student Mobility)

Повече информация за пилотният проект за електронна идентичност  и инструкции за използване на вашата карта можете да намерите ТУК.