Културни ценности, консервация, реставрация, археологически проучвания