Търговия със семена, посевен и посадъчен материал. Растителна защита.