Транспорт, съоръжения, правоспособност и квалификации